Johan G:son Berg: Filosofi – samtal, föredrag och workshop

Profilbild Johan G:son Berg

Vad är filosofi?

Fanns det vindar på Mars innan det fanns människor? På ett sätt fanns det naturligtvis vindar där innan det fanns människor, för vindar är luftmassor som rör sig och det rörde sig luftmassor innan människorna fanns. Men på ett annat sätt så fanns det inte det, för begreppet “vind” hade ännu inte hittats på. Andra ord verkar ju kräva att någon har sagt det för att det ska finnas – ett giftermål eller ett löfte, till exempel. Hur funkar “vind” egentligen? Eller kan man lova något utan att faktiskt säga att man lovar något?

Sådana här funderingar kan ett filosofiskt samtal med barn och unga hamna i – ett samtal som handlar om deras frågor och som de styr över. Jag finns med som samtalsledare och försöker hålla reda i trådarna och se till att ingen tanke går förlorad. Jag är magister i teoretisk filosofi, och har arbetat i sju år med filosofisamtal i ett stort antal projekt, framförallt med Tänka Noga. Detta är min personliga hemsida och här kan du läsa mer om filosofisamtal, hur de går till och hur man kan tänka när man håller dem. Här finns också info om hur du kommer i kontakt med mig för att boka samtal, föredrag och workshop.

Blogg: