Filosofi med vuxna

Filosofi med vuxna är samtal om frågor som upplevs viktiga, men som inte har en tydlig plats i vardagen. Vi möter åsikter och tankar, från reklam och politiker, vi ställs inför glädje och sorg som får oss att börja fundera. Kanske kommer vi in på ett problem som vi inte riktigt vet hur vi ska lösa. Det är naturligt att känna att man behöver prata och reda ut saker. Det kan man göra både enskilt och i grupp.

För många vuxna finns det ingen plats där man kan på ett ordnat sätt reda ut de här sakerna – lunchbordet på jobbet är för informellt, och man får kanske knappt tid att prata om vanliga saker med en partner eller vän, än mindre om så svåra saker.

Ett samtal med vuxna skiljer sig inte så mycket från ett samtal med barn när det kommer till formen – deltagarna får formulera frågor, rösta och diskutera den som blir vald. Det visar sig också att många av ämnena som tas upp är samma – kärlek och död, strömningar i samhället, ansvar för andra och våra försök att förstå verkligheten.

Du kan läsa mer om hur filosofisamtal går till här ovan – just nu finns det ingen aktiv filosofisamtalsserie för vuxna, men hör gärna av dig om du är intresserad så skriver jag upp dig på intresselistan. Om du är intresserad av enskilda samtal går det bra att höra av dig: Kontakt